پارادوکس درمانی (روان درمانی اضدادی)
کد شناسه :3635
پارادوکس درمانی (روان درمانی اضدادی)
موجود نیست

کتاب روان درمانی اضدادی اولین کتابی است که به زبان فارسی در اختیار مشتاقان و رهپویان جدی مشاوره سیستمی با زوج و خانواده و مراجعان شدیداً مقاوم به درمان قرار می گیرد.
نویسندگان کتاب که از صاحب نظران عرصه درمان اضدادی هستند، سعی کرده اند با توضیح مبانی و اصول درمان اضدادی و ارایه طیف وسیعی از فنون اضدادی امکان نفوذ در اراده مراجعان شدیدا مقاوم به درمان را فراهم نمایند. یکی از فنونی که با دقت طراحی شده است، نوشتن نامه های اضدادی و پیگیری های مداوم این فن است.

فهرست مطالب:
فصل 1: درآمدی بر روان درمانی اضدادی
فصل 2: ماهیت انسان و نظریۀ اضدادی تغییر
فصل 3: اصول دیالکتیکی آسیب شناسی روانی
فصل 4: چه موقع اضدادی کار کنیم
فصل 5: چگونه اضدادی کار کنیم
فصل 6: سامان دهی فنون اضدادی
فصل 7: تلفیق فنون اضدادی
فصل 8: نوآوری اخیر در استفاده از فنون اضدادی
فصل 9: نامه های اضدادی
فصل 10: مطالعات موردی در روان درمانی اضدادی
فصل 11: تحقیقات
فصل 12: مسائل حرفه ای و اخلاقی
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر