فرهنگ شیوه های رفتار درمانی
کد شناسه :3637
فرهنگ شیوه های رفتار درمانی
موجود نیست

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگی است در مورد تکنیک های رفتاردرمانی بالینی. مولفان کوشیده‌اند تا این فرهنگ، کلیه تکنیک های مرسوم در این چهارچوب درمانی را ذکر کنند و در این راه از همکاری بیش از 150 محقق و درمانگر بهره گرفته‌اند ... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر