رفتار درمانی دیالکتیکی (راهنمای گام به گام)
کد شناسه :3649
رفتار درمانی دیالکتیکی (راهنمای گام به گام)
موجود نیست

معرفی مباحث کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی:
اساس رفتار درمانی دیالکتیکی
آمادگی برای جلسه فردی آنچه باید بدانید
رفتار درمانی در رفتار درمانی دیالکتیکی آنچه باید درباره رفتار درمانی بخوانید
راهبردهای رفتار درمانی دیالکتیکی برای جلسات فردی
مقدمه ای بر ذهن آگاهی
سایر مهارت های ذهن آگاهی
کمک به کاهش واکنش پذیری هیجانی مراجعان
پشت سر گذاشتن بحران مهارت های تحمل پریشانی
آنچه مراجعان باید درباره هیجانات بدانند
مهارت هایی که به به مراجعان برای تنظیم هیجاناتشان کمک می کند
مهارت هایی در جهت کمک به هیجانات تنظیم شده مراجعان افزایش هیجانات مثبت
کمک به مراجعان برای اثربخشی بیشتر در روابطشان
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر