رفتار درمانی دیالکتیکی در مدیریت هیجانات کودک
کد شناسه :2501
رفتار درمانی دیالکتیکی در مدیریت هیجانات کودک

برخی از کودکان درچار نوسانات احساسی و هیجانی می شوند نظیر خشم، ترس، نوسانات خلقی اخلال­گرایانه و غیره. گاهی این احساسات شدید می شوند و والدین کشمکش زیادی با فرزندان خواهند داشت. بنابراین بسیاری از والدین در پی کنترل این احساسات بر می آیند که متاسفانه به علت نابلدی باعث بهم خوردن روابط حسنه می شوند. بسیاری از کودکان حتی از هیجانات خود آگاهی ندارند و گاهی دچار ترس و بهت و گیجی می­شوند. بنابراین وجود بزرگسالی که به آنها در جهت درک افکار، هیجانات و رفتارها یاری رساند بسیار مهم و حیاتی است. کودکی که در حال تجربه هیجانات شدید است ممکن است نتواند به خاطر آورد که کدام یک از مهارتهای سازگاری برایش سودمند است. بنابراین کتاب تمرین حاضر که مبتنی بر رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک است در پی کمک به والدین جهت آموزش مهارت­های سازگاری بصورت عملی به فرزندان است. این کتاب تمرین در شش بخش یعنی آموزش مهارتهای ذهن آگاهی، درک احساسات، کار با احساسات، ساخت جعبه ابزار مهارتی، استفاده از این مهارتها و آگاهی از ارزش­ها و اهداف در پی آموزش آسان و سرگرم کننده به کودکان جهت مدیریت نوسانات خلقی، کنترل خشم، و نحوه کنار آمدن با دیگران است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر