درمان هیجان مدار در عمل
کد شناسه :3651
درمان هیجان مدار در عمل
موجود نیست

اطلاعات کتاب
فصل 1-درمان هیجان مدار و رویکرد تجربی فردمحور
فصل 2-نظریه هیجان در درمان هیجان مدار
فصل 3-تعمیق و تبدیل هیجان
فصل 4-شروع درمان هیجان مدار: پرورش رابطه و آغاز کار
فصل 5-مرحله مقدماتی کار: آشکارسازی و تمرکز کردن
فصل 6-مرحله مقدماتی کار: گفتگوی دو صندلی
فصل 7-مرحله پایانی کار: کار صندلی خالی برای حل و فصل مسائل رابطه ای
فصل 8-مرحله پایانی کار: تصدیق همدلانه و خودتسکین دهی مشفقانه
فصل 9-مرحله تحکیم: کاری با پایان خوش
فصل 10-مراحل بعدی در فرایند درمان هیجان مدار
ضمیمه  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر