مهربانی با خود (برنامه ای 14 روزه برای این که با خودمان رابطه بهتری داشته باشیم)
کد شناسه :3657
مهربانی با خود (برنامه ای 14 روزه برای این که با خودمان رابطه بهتری داشته باشیم)
موجود نیست

این کتاب که در راستای ایجاد برقراری روابط بهتر و دوستانه با خود واقعی مان شکل گرفته است، ضمن شرح مفهوم، معنا، عمق و کاربرد مفهوم شفقت به عنوان مولفه ای اساسی دراین راستا، با تعریف یک برنامه ١۴ روزه و ارائه ی تمرین های عملی جهت رشد و توسعه ی شفقت، تحولی شگرف در ارتباط ما با خودمان ایجاد می کند.

تنها با اختصاص ١۴ روز از زندگی تان به این برنامه ی موثر و راهگشا، علاوه بر کاهش اضطراب ها و استرس های تان، شادی ها را بهتر دریافت کرده و به صلحی بی انتها با خود دست می یابید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر