راهنمای عملی اخلاق | چگونه در باب مسائل عملی اخلاق خلاقانه و نقادانه بیندیشیم
کد شناسه :372
راهنمای عملی اخلاق | چگونه در باب مسائل عملی اخلاق خلاقانه و نقادانه بیندیشیم
موجود نیست

کتاب راهنمای عملی اخلاق فراخوانی است برای اخلاق و نویسنده آن قصد دارد رخنه‌ای را که میان مسائل نظری معمول در فلسفه اخلاق و مسائل عملی افراد مردد و تازه وارد در این عرصه وجود دارد پر کند. مسائلی نظیر این که اصلاً چه کسی نیازمند اخلاق است؟ اصلاً چرا باید درباره ارزش‌ها بیندیشیم؟ این‌ها پرسش‌هایی واقعی‌اند و پیش از پرداختن به باقی مباحث اخلاق لازم است به این پرسش‌ها پاسخ بگوییم.
مقصود دیگر این کتاب پیوند آفرینی است میان اخلاق و شیوه‌های کارآمد تفکر عملی به نحو عام. برای نمونه، مکتوبات پر شماری در باب حل خلاقانه مسأله وجود دارند که شامل مباحثی‌اند نظیر افزایش گزینه‌ها و صورت‌بندی مجدد مسأله به طریقی که شکل نخست را دگرگون سازد. نویسنده در این کتاب از شما می‌خواهد تا اخلاق را سیری همیشه در جریان بدانید. برماست که هم در عمل و هم به لحاظ درونی پذیرای پیچیدگی‌های زندگی واقعی و امکانات نهفته عالم باشیم. اندکی گشودگی بسیار کارساز است. پاره‌ای از چشمگیرترین پیشرفت‌های اخلاق دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شوند. مثلاً ایجاد آگاهی اخلاقیمان به دیگر جانداران را می‌توانیم یکی از راه‌های پیوسته در حال بسط برای اخلاق روزگارمان بدانیم.
پس این کتاب یک راهنمای عملی اخلاق است. بدین اعتبار که مکملی ضروری است برای تصحیح تصور اولیه و مرسوم از اخلاق و کتابی است برای کسی که در مسیر عمل اخلاقی گام می‌زند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر