راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری
کد شناسه :3659
راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری

کتاب حاضر به آن جنبه‌هایی از درمان شناختی رفتاری پرداخته که در بیشتر کتاب‌های ترجمه‌ای و تالیفی موجود فارسی، نادیده گرفته شده است. در فصل‌های مختلف کتاب سعی شده به دو پرسش خوانندگان فارسی زبان، پاسخ داده شود. نخست در پاسخ به این پرسش که آیا این سبک درمان و این مثال‌ها و دیالوگ‌ها برای بیمار ایرانی نیز کاربرد دارد؟ سعی شده تا در کنار مثال‌های استاندارد بین‌المللی، نمونه‌های واقعی از کاربرد درمان شناختی رفتاری و استفاده از فنون آن برای بیمار ایرانی نیز ارایه شود. در پاسخ به پرسش دوم که فنون و روش‌های شناختی رفتاری در جلسات درمان با چه اسلوب و روندی به کار گرفته می‌شوند؟ مولفان بر اساس سال‌ها تجربه علمی و عملی، به جای پرداختن به فنون متنوع و یا معرفی برنامه‌های درمانی ویژه‌ی هر اختلال، بر روند و ساختار جلسات درمان تاکید ورزیده‌اند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر