کشف وجود (روان شناسی وجودی)
کد شناسه :3685
کشف وجود (روان شناسی وجودی)

در این اثر که به تعبیر یالوم یکی از اساسی ترین کارهایی است که در مورد روان شناسی وجودی نگاشته شده، رولو می با تحلیلی همه جانبه و دقیق، پس از توضیح آنچه را که در سنت های روان درمانی رخ داده تضادهای دامنگیر و نارسایی جدی آنها را بر می شمارد. تبیین ریشه های اضطراب، ویژگی های گناه وجودی و تفاوت آن با گناه بیمارگون و توضیح سه دنیای پیرامون، ارتباطی و خویشتن از جمله مباحثی است که با ژرف بینی مورد بررسی قرار می گیرد. بیان ویژگی های درمان وجودی، خواننده را به تأمل وا می دارد. رولومی در این کتاب به این نتیجه می رسد که غایت مطلوب در روان درمانی، کشف وجود خویشتن است. امید است این اثر کم نظیر مورد استفاده و استقبال علاقه مندان به فلسفه، روانپزشکی، روان شناسی و همه ی درمانگران و مشاوران قرار گیرد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر