گلبرگ زندگی (بررسی جنبه های گوناگون رشد و تربیت کودک)
کد شناسه :3689
گلبرگ زندگی (بررسی جنبه های گوناگون رشد و تربیت کودک)
موجود نیست

کودکی دوران پرمخاطره و در عین حال سرشار از فرصتها و مشحون از کشف استعدادها و آزمونها و تجربه‏هاست. در همین دوران است که کودکان می‏توانند نگرش و طرز برخورد مثبت و سازنده خود را درخصوص همه مسائل، بسط و گسترش دهند. اثر حاضر موضوع رشد کودک و راه‏حلهای مناسب پرورش و آموزش او را بر مبنای آموزه‏های قرآن و حدیث ارائه می‏دهد. در فصلی با عنوان کودکان را باور کنیم اندیشه‏‏ها و تجربیات تعدادی از روانشناسان و شخصیتهای جهان در اینباره نقل شده است. حقوق کودک، شادی کودک، تغذیه کودک، بازی، کودکان بدرفتار و بهداشت روانی کودک از مباحث مهم کتاب است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر