طلاق (بایدها و نبایدها)
کد شناسه :3690
طلاق (بایدها و نبایدها)
موجود نیست

این اثر شامل ۴ فصل: کلیات، توصیه های اخلاقی قبل از طلاق، توصیه های اخلاقی در زمان طلاق و توصیه های اخلاقی پس از طلاق است.
در فصل نخست به مباحثی چون: توصیف آماری طلاق، معناشناسی طلاق و طلاق در ادیان ابراهیمی، اشاره شده است.
فصل دوم به بیان راهکارها و توصیه هایی چند، در زمان پیش از طلاق اختصاص یافته تا نظام خانواده از هم نپاشد و زوجین به جای اختلاف و نزاع، بر جنبه های مثبت زندگی و خوبی های یکدیگر تأکید کنند تا زمینه ادامه زندگی مشترک فراهم آید. از مهمترین سرفصل های این بخش میتوان به ترجیح مصالح خانواده بر مصالح فردی، مدارا و سازش، صبر، عذرخواهی و عذرپذیری، نقش اطرافیان و ... اشاره داشت.
فصل سوم که شامل توصیه های اخلاقی در زمان طلاق است، طلاق پسندیده را مورد بحث قرار داده و مطالبی چون احیای دوباره خانواده، حفظ حرمت اعضای خانواده، حفظ نسل، حفظ شأن و کرامت زن، پرهیز از آزار و اذیت، پرهیز از تهمت و بدگویی، خودداری از درگیری لفظی و ... دربر می گیرد.
در فصل چهارم، رعایت اخلاق پس از طلاق مهم ترین مسئله معرفی شده و عامل کم اثر کردن عواقب تلخ طلاق بیان گردیده، که گاهی زمینه بازگشت زوجین به زندگی را امکان پذیر می کند. رازداری، تأمین نیاز اقتصادی زن در زمان عده، پرهیز از انتقام، پرهیز از تجسس، توجه به تربیت فرزند و ... از مهم ترین موضوعات این فصل می باشد 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر