تا آتش خشم خاکسترم نکرده رودخانه عشقت را در دلم جاری کن / بهانه بودن 4
کد شناسه :3698
تا آتش خشم خاکسترم نکرده رودخانه عشقت را در دلم جاری کن / بهانه بودن 4
موجود نیست

موضوع: بایدهای لازم در زندگی مشترک(1) ضمیمۀ ادبی کتاب دوم از مجموعۀ تا ساحل آرامش    مهربان کردن دل  خاصیت عشق توست.  دل عاشقانت، با خشم تو خشمگین می‌شود  و با مهر تو، بر سر مهر می‌آید.  عاشقان تو  خشمی که بوی تو را بدهد  در آغوش می کشند  و دست رد می‌زنند  برسینۀ خشمی که ردّی از رضای تو بر آن نیست.  آقای مهربانی‌ها!  تا آتش خشم، خا کسترم نکرده  رودخانۀ عشقت را  در دلم جاری کن. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر