خوش به حال بچه هایی که اسیر تو می شوند (بهانه بودن 9)
کد شناسه :3702
خوش به حال بچه هایی که اسیر تو می شوند (بهانه بودن 9)

موضوع: نقش آزادی در تربیت فرزند ضمیمۀ ادبی کتاب سوم از مجموعۀ من دیگر ما   تو بچه‌ها را امیر می‌دانی  که بچه‌ها دوست دارند اسیر تو باشند. بچه‌های آزاد خودشان را تسلیم تو می‎کنند. چه زیباست آن آزادی و این اسارت!  بچه‌ها وقتی تسلیم تو شدند دیگر نیازی به فرمان نیست. به اشارۀ ابروی تو همان می‎کنند  که دلخواه توست.  خوش به حال بچه‌هایی که اسیر تو می‎شوند! ما را هم اسیر خودت کن، آقا! 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر