بازی چه محراب خوبی است برای عبادت (بهانه بودن 10)
کد شناسه :3703
بازی چه محراب خوبی است برای عبادت (بهانه بودن 10)

موضوع: نقش بازی در تربیت فرزند ضمیمۀ ادبی کتاب چهارم از مجموعۀ من دیگر ما  نجنگیدن در رکاب تو حرفی است و جنگیدن با تو، حرفی دیگر. نکند اهل سکون بودن ما را از حلقۀ دوستانت خارج کند؟   چه خوب که هنوز نیامده‌ای و ما فرصت پاک کردن سکون را داریم! بچه‌ها نعمت خدا هستند برای ما تا بهانه‌ای داشته باشیم برای زدودن سکون از زندگی.  «بازی» چه محراب خوبی است  برای این عبادت! از همین امروز پا به این محراب می‎گذارم و با سکون، قهر می‎کنم. مدد کن مرا آقا! 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر