بازی های مدیریت خشم برای کودکان
کد شناسه :3707
بازی های مدیریت خشم برای کودکان
موجود نیست

از آنجا که کودکان به ویژه خردسالان، توانایی کاملی برای شناخت و در مرحله بعد کنترل هیجانات خود به خصوص خشم و عصبانیت ندارند، این امر سبب می شود تا آنها پرخاشگر شوند. اما در این میان، آنچه مهم است چگونگی گفتار و رفتار والدین در محیط خانواده و معلمان و مربیان در محیط های آموزشی است که می تواند مهم ترین عامل در جهت آموزش و تعدیل هیجان خشم و عصبانیت کودکان باشد.
بازیهای آموزشی مطرح شده در این کتاب با هدف آموزش روشهای درست مدیریت خشم، علاوه بر ایجاد کسب لذت در کودکان، سبب می شود تا آنها مهارتهای مؤثر کنترل خشم را یاد بگیرند. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چگونه باید به درستی با این هیجان خود مواجه شوند.
نویسنده در این کتاب، با شناسایی و ارائه عوامل مؤثر در تحریک پذیری و بروز خشم در کودکان، مدیریت و کنترل این هیجان به شیوه های مناسب را برای آنان هموار می سازد و همچنین با آموزش راهکارهایی کارآمد، مؤثر و جذاب به شیوه ای فعالیت محور و بازی گونه در راستای شناخت و کنترل هیجان، خشم و عصبانیت کودکان به والدین و مربیان یاری می رساند تا کودکان نیز بتوانند با استفاده از این تدابیر در زندگی خود، از پیامدهای ناگوار طغیان خشم همچون اختلالات رفتاری، خلق و خوی تحریک پذیر یا افسردگی در امان باشند.
از این رو مطالعه و استفاده از راهکارهای متنوع این کتاب با هدف آموزش مدیریت خشم برای تمامی والدین، معلمان و مربیان مفید خواهد بود.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر