آموزش گام‌ به‌گام ACT (کتاب راهنمای فراتشخیصی برای یادگیری درمان پذیرش و تعهد)
کد شناسه :3709
آموزش گام‌ به‌گام ACT (کتاب راهنمای فراتشخیصی برای یادگیری درمان پذیرش و تعهد)
موجود نیست

کتاب حاضر، راهنمایی مفید، کامل و قابل فهم هم برای نوآموزانی است که به‌تازگی با رویکرد پذیرش و‌ تعهد آشنا شده‌اند و هم متخصصینی که تجربة درمان با استفاده از این رویکرد را دارند. نکتة قابل توجه در این کتاب، حرکت از یادگیری نظری درمان ACT به‌سوی اجرای عملی آن است. مؤلفان در فرایندی تدریجی و گام‌به‌گام به آموزش رویکرد ACT می‌پردازند و سپس با آوردن مثال‌های عملی و عینی در قالب نمونه‌های بالینی، روند درمان را شرح می‌دهند. این روند، بازنمایی جلسات درمان شامل ارزیابی اولیه، ارزیابی فرایندی و تکالیف بین جلسات است. ساختار کتاب به همراه محتوای غنی آن بهترین شیوه برای آموزش رویکرد پذیرش و ‌تعهد است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر