توجه آگاهی و طرح واره درمانی
کد شناسه :1783
توجه آگاهی و طرح واره درمانی
موجود نیست

این کتاب سهم بسیار بزرگی در توسعه ی طرح واره درمانی دارد. نویسندگان این کتاب موج سوم رفتار درمانی را با طرح واره درمانی تلفیق کرده اند.
نویسندگان سعی کرده اند با استفاده از تکنیک های توجه آگاهی به شکی گیری و رشد کارکرد ذهنیت بزرگسال سالم کمک کنند. نویسندگان بعد از اینکه به طور مختصر و مفید به مبانی نظری و مفهومی پرداخته اند، سعی کرده اند برنامه گروهی را به شیوه های ساختارمند و دقیق تشریح کنند به گونه ای که مسیر درمان هم برای بیمار و هم برای درمانگر مشخص شده است. برگه های تمرین و دستورالعمل اجرای تمرین ها، کار درمان را برای هم درمانگر و هم بیمار راحت کرده است. این کتاب گامی بزرگ برای پیشرفته درمان های شناختی - رفتاری است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر