روان درمانی روان پویشی کابانیس/ راهنمای بالینی
کد شناسه :1757
روان درمانی روان پویشی کابانیس/ راهنمای بالینی
موجود نیست

روان درمانی روان پویشی کابانیس (راهنمای بالینی)
این کتاب راه و روش روان درمانی روان پویشی را به شما خواهد آموخت، این گام نخست در آموزش دستیاران روان پزشکی است و در سال های متمادی آزموده شده است. این کتاب به طور سیستماتیک و با زبانی ساده، و با ذکر مثال های دقیق، از ارزیابی تا ختم درمان را به شما ارائه می کند. روان درمانی روان پویشی، نوع خاصی از درمان است که در آن لازم است درمانگر، با دقت و تامل به ارزیابی، برنامه ریزی چارچوب درمانی، تعامل با بیمار به شیوه های خاص و انتخاب استراتژی های درمانی بپردازد. در طول یادگیری این کتاب، تمامی این مهارت های اولیه را خواهید آموخت. در اینجا، شمای کلی از کتاب وجود دارد: بخش اول ( روان درمانی و روان پویشی چیست؟ )؛ بخش دوم ( ارزیابی )؛ بخش سوم ( آغاز درمان )؛ بخش چهارم ( گوش کردن، بازخورد دادن، مداخله کردن )؛ بخش پنجم ( راه و روش روان درمانی و روان پویشی: تکنیک )؛ بخش ششم ( رسیدن به اهداف درمانی )؛ بخش هفتم ( کارکردن و خاتمه ). 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر