گربه سازگار (درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت اضطراب کودکان/ کتاب تمرین)
کد شناسه :3722
گربه سازگار (درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت اضطراب کودکان/ کتاب تمرین)
موجود نیست

هدف کلی برنامه درمانی گربه سازگار این است که به کودکان آموزش دهیم نشانه‌های برانگیختگی اضطراب را بشناسند و بدانند که در زمان بروز این نشانه‌ها چطور از راهبردهای مدیریت اضطراب کمک بگیرند. این برنامه کوتاه مدت 8 جلسه‌ای مبتنی بر درمان شناختی رفتاری است و به آموزش تکنیک‌هایی مانند شناسایی احساس‌ها به ویژه احساس اضطراب، آموزش تن‌آرامی، ایفای نقش، تمرین و پاداش، شناسایی خودگویی‌های ا ضطرابی و تغییر آن، شناسایی تله‌های فکری، مواجهه با موقعیت‌های اضطراب‌زا و... می‌پردارد. درمانگران می‌توانند به کمک فعالبت‌هاهی عملی طراحی شده در کتاب حاضر، به تمرین مهارت‌های آموزش داده شده بپردازند. این فعالیت‌ها همسو با جلسات و آموزش‌های کتاب راهنمای درمانگر است که کودکان به همراه درمانگر در اتاق درمان و به عنوان تمرین در منزل انجام دهند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر