مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های روانی DSM5-cv (راهنمای نسخه بالین گر)
کد شناسه :3727
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های روانی DSM5-cv (راهنمای نسخه بالین گر)
موجود نیست

کتابی است که به بالین گر کمک می‌کند تا مصاحبه‌ای ساختار یافته را برای تشخیص DSM-5 است. این ابزار توسط بالین گر یا کارشناس سلامت روان، با معیارهای تشخیصی و طبقه بندی اختلال‌ها توسط بالین گر اجرا می‌شود. نوع پوشش تشخیصی این کتاب و زبان آن، این کتاب را برای تشخیص اختلالات بزرگسالان مناسب می‌سازد. محتوا این کتاب این قابلیت را دارد تا با اندکی تغییر در سؤالات آن برای نوجوانان نیز مورد استفاده قرار گیرد. کتاب‌های DMS-5 برای تشخیص اصلی به‌طور نظام مندی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.‌ 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر