کنار آمدن با سوگ در کودکان (فعالیت و داستان هایی برای کمک به کودکان در کنار آمدن با سوگ و فقدان)
کد شناسه :38
کنار آمدن با سوگ در کودکان (فعالیت و داستان هایی برای کمک به کودکان در کنار آمدن با سوگ و فقدان)
موجود نیست

مواجهه کودکان با سوگ امری اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به ظرفیت کم کودکان در درک پدیده مرگ و مدیریت احساسات همایند با آن و نیز اهمیت تجارب دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت و بهداشت روانی بعدی فرد، مواجهه مناسب با واکنش‌ها و احساسات کودکان در برخورد با پدیده سوگ و توانایی کمک به آنها اهمیت زیادی دارد. ویژگی‌های رشدی دوران کودکی اقتضا می‌کند تکنیک‌های کمک‌کننده متناسب با این دوران و شرایط آن یعنی با استفاده از بازی و داستان اتفاق بیفتد. در این زمینه وجود منبعی که متناسب با فضای فرهنگی جامعه ما و در عین حال کاربردی و عمیق باشد ضروری به نظر رسید و به همین دلیل به ترجمه این کتاب و تطبیق آن با فرهنگ ایرانی اقدام کردیم. مزیت این کتاب این است که منابع حمایتی متناسب با جامعه ایران نیز در قسمت پیوست آورده شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر