روان شناسی اجتماعی
کد شناسه :3729
روان شناسی اجتماعی
موجود نیست

روان شناسی اجتماعی شاخه ای از علم روان شناسی است که به مطالعة پدیده های اجتماعی در روابط بین فرد و گروه می پردازد. این علم کمک می کند تا در مسیر بهبود جامعه، ارتباط بهتر بین افـراد جامعه، و شـناخت هنجارها و ناهنجارهای آن قدم برداریم. با استـفاده از این علـم، می توان روش های دینی را با روش های روان شناختی هوشمندانه تطبیق داد و به بیان نقش مؤثر در ارتباط و مهم ترین ساختارهای تبلیغی و نقش رسانه ها در تبلیغ پرداخت. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر