آموزش دانش آموزان با آسیب بینایی
کد شناسه :3731
آموزش دانش آموزان با آسیب بینایی

هدف این کتاب فراهم کردن راهکارهای عملی برای معلمان دانش آموزان با آسیب بینایی در تدریس دروس مختلف است. این کتاب می تواند به عنوان منبع درسی برای درس روانشناسی و آموزش کودکان با آسیب های بینایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند به عنوان یک راهنمای گام به گام مورد استفاده معلمان دانش آموزان با آسیب بینایی قرار گیرد. افزون بر این ، می تواند برای والدین و خانواده دانش آموزان با آسیب بینایی جهت آشنا شدن با فرایند تدریس دروس مختلف منبع مفیدی باشد.

مطالعه کتاب حاضر را به پژوهش‌گران، متخصصان، والدین، دانشجویان، معلمان و مربیان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در آموزش ویژه و تلفیقی پیشنهاد می‌کنیم 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر