کودکان خردسال با آسیب بینایی
کد شناسه :3733
کودکان خردسال با آسیب بینایی

مداخله بهنگام و آموزش در سال های نخستین کودکی بسیار مهم است. زیرا آموزش در سال های نخستین کودکی، می تواند تحول توانمندی های کودک را تقویت کند، اثرات آسیب بینایی را کاهش دهد و فرصت ایده آل برای کودکان با آسیب بینایی فراهم کند تا استعدادها و توانمندی های بالقوه خود را شکوفا سازند. بنابراین بسیار مهم و ضروری است که کودکان با آسیب بینایی در سالهای نخستین زندگی یعنی از تولد تا 5 سالگی شناسایی شوند و مداخله بهنگام، برنامه ها و خدمات ویژه برای این کودکان و خانواده های آنها فراهم شود.
کتاب کودکان خردسال با آسیب بینایی (راهنمای عملی برای والدین، معلمان و متخصصان) کتابی کاربردی است که به عنوان راهنمای عملی برای متخصصان، والدین، معلمان و مربیان در تشخیص، مداخله و آموزش کودکان خردسال با آسیب بینایی نوشته شده است.
این کتاب با افزایش دانش متخصصان، والدین، معلمان و مربیان در تشخیص، مداخله و آموزش کودکان با آسیب بینایی می تواند برای کودک با آسیب بینایی و خانواده اش بسیار مفید و مؤثر باشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر