دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی
کد شناسه :3735
دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی
موجود نیست

کتابی بسیار کاربردی است که رهبردهای عملی باری مشکلات تحصیلی، رفتاری، اجتماعی و هیجانی دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی ارایه می کند. این کتاب با رویکرد بهبود عملکرد دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی در مدرسه نگاشته شده است اما راهبردهای عملی ارایه شدهدر این کتاب می تواند برای معلمان، مربیان، والیدین و متخصصان در بهبود عملکرد دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی در حیطه های تحصیلی، اجتماعی، هیجانی، رفتاری و … مفید باشد.

فهرست مطالب:
فصل 1: نگاهی گذرا به اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی
فصل 2: راهبردهای مقابله با مشکلات تحصیلی
فصل 3: راهبردهایی برای بهبود رفتار و عملکرد تحصیلی
فصل 4: راهبردهایی برای کمک به دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی نوع غالباً بی توجه
فصل 5: هفت اصل فرزند پروری کودک مبتلا به اختلال نارساییی توجه – بیش فعالی
فصل 6: راهبردهایی برای کمک به دانش آموزان  با اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی و سایر اختلال های روان شناختی
فصل 7: آموزش راهبردهای مطالعه
فصل 8: آموزش مهارت های اجتماعی
فصل 9: راهبردهایی برای کمک به دانش آموزانی که در انجام تکالیف خود مشکل دارند
فصل 10: راهنمای مرجع سریع برای دارودرمانی اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی
فصل 11: والدین حمایت کننده: کمک به موفقیت کودک تان در مدرسه
فصل 12: برقراری ارتباط با والدین 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر