نظریه های شخصیت فایست
کد شناسه :765
نظریه های شخصیت فایست

فهرست مطالب
بخش 1: مقدمه
    فصل 1: مقدمه ای بر نظریه های شخصیت
بخش 2: نظریه های سایکودینامیک
    فصل 2: زیگموند فروید
    فصل 3: آلفرد آدلر
    فصل 4: کارل یونگ
    فصل 5: ملانی کلاین
    فصل 6: کارن هورنای
    فصل 7: اریک اریکسون
    فصل 8: اریک فروم
بخش 3: نظریه های انسان گرا / وجودگرا
    فصل 9: آبراهام مزلو
    فصل 10: کارل راجرز
    فصل 11: رولو می
بخش 4: نظریه های صفات شخصیت
    فصل 12: گوردن آلپورت
    فصل 13: مک کری و کاستا
بخش 5: نظریه های زیستی / تکاملی
    فصل 14: هانس آیزنک
    فصل 15: دیوید باس
بخش 6: نظریه های یادگیری و اجتماعی – شناختی
    فصل 16: فرد رید اسکینر
    فصل 17: آلبرت بندورا
    فصل 18: جولین راتر و والتر میشل
    فصل 19: جرج کلی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر