چگونه برخود مسلط شویم | روش های عملی توانمند بودن، فرمانروایی بر غرایز و چیرگی بر هیجانات
کد شناسه :382
چگونه برخود مسلط شویم | روش های عملی توانمند بودن، فرمانروایی بر غرایز و چیرگی بر هیجانات
موجود نیست

تسلط‌ بر خویش‌، چه‌ در امور جزئی‌ روزانه‌ یا در لحظات‌ حیاتی‌ تصمیم‌گیری‌های‌ مهم‌، از اهمیتی‌ اساسی‌ برخوردار است‌. سود جستن‌ تام‌ و تمام‌ از همه‌ امکانات‌ خود در موقعیت‌های‌ خطیر از جمله‌ مصادیق‌ این‌ تسلط‌ است‌. اما این‌ صفت‌ خودبه‌خود در وجود کسی‌ گرد نمی‌آید. این‌ کتاب‌ روش‌های‌ عملی‌ توانمند بودن‌، فرمانروایی‌ بر غرایز، چیرگی‌ بر هیجانات‌ و خلاصه‌ چگونگی‌ تسلط‌ بر خویش‌ را به‌ خواننده‌ عرضه‌ می‌دارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر