نگرش به ازدواج (بر اساس نیازهای اساسی نظریه انتخاب)
کد شناسه :3752
نگرش به ازدواج (بر اساس نیازهای اساسی نظریه انتخاب)

افراد قبل از ازدواج پیش تصویرهایی از ازدواج دارند و انتظاراتی در ذهنشان نقش بسته است که به درستی نیز از ماهیت آن ها آگاه نیستند. انتظاراتی که هر یک از روجین از دیگری دارد، مبتنی بر چارچوب از پیش تعیین شده ای است که می تواند ریشه در واقعیت هم نداشته باشد. طبق نظریه انتخاب، این تصاویر و چارچوب های از پیش تعیین شدهریشه در ژن های افراد دارد و از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
قابل توجه است که عدم آگاهی از این نیازهای ژنتیکی چه قبل از ازدواج و چه پس از آن، عملکرد خانوادگی افراد را دستخوش تغییر و چالش خواهد ساخت.
مطالعه این کتاب به شما در رشد نگرش تان کمک خواهد کرد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر