سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت جلد 2 | تربیت دینی
کد شناسه :3768
سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت جلد 2 | تربیت دینی
موجود نیست

به گواهی تاریخ، پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع) در مدتی کوتاه تغییرات عظیمی در تاریخ به وجود آورده و فرهنگ بشری را در گستره بزرگی از جهان متحول کردند؛ از این رو، آنان از بزرگ-ترین و موفق-ترین مربیانی هستند که بررسی راه و روش تربیتی ایشان در دوران معاصر می-تواند راهگشا باشد. در این کتاب راه و رسم رسول خدا(ص) و اهل¬بیت(ع) در تربیت اعتقادی و عبادی در چهار بخش بررسی شده است: در بخش اول با توجه به چگونگی تربیت اعتقادی در سیره پیامبر(ص) و اهل¬بیت(ع)، روش آشنا کردن متربیان با خداوند، نبوت حضرت محمد(ص)، امامت امامان و جانشینان آن حضرت، معاد و نیز چگونگی ایجاد نگرش مثبت و ایمان قلبی به این امور در سیره معصومان(ع) بررسی شده است. در بخش دوم به تربیت عبادی در سیره معصومان(ع) پرداخته شده و چگونگی آموزش نماز، روزه، تلاوت قرآن، دعا و راز و نیاز با خداوند و نیز شیوه¬های پایبند کردن متربیان به این عبادات پژوهش شده است. در بخش سوم روشهای تربیتی در سیره معصومان(ع) از جمله: ترغیب و ترهیب، موعظه، ارشاد، راهنمایی، تذکر و امر و نهی بررسی شده است. در بخش چهارم نیز نقش و کارکرد رفق و مدارا در تربیت دینی بررسی و نقش والدین و آداب و رسوم فرهنگی در تربیت دینی در سیره معصومان(ع) پژوهش شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر