جنسیت و تربیت از منظر اسلام و فمینیسم لیبرال
کد شناسه :3769
جنسیت و تربیت از منظر اسلام و فمینیسم لیبرال
موجود نیست

فمینیسم نهضتی سیاسی اجتماعی است که از قرن هجده میلادی در اروپا به صورت مطالعاتی در حقوق زنان آغاز و در قرن نوزدهم با عنوان رسمی فمینیسم ظاهر شد که دارای گرایش‌های متعددی از جمله فمینیسم‌لیبرال است. این‌گرایش مانند سایر گرایش‌ها دارای مبانی فلسفی خاص خود است. یکی از مهم‌ترین مبانی فلسفی، مبانی انسان‌شناختی اسـت که در تعلیم و تربیـت نیز نقشی بـس مهم دارد؛ چـرا که انسـان برجسته‌ترین مخلوق هستی، هدف و فاعل شناسای هستی، متعلق و موضوع شناخت، و نیز فاعل، متعلق و موضوع تعلیم و تربیت است. بنابراین شناخت انسان و ویژگی‌های او در تعلیم و تربیت، به ویژه در اهداف، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت نقشی ویژه و اساسی دارد. در این تحقیق مبانی انسان شناختی فمینیسم لیبرال و دلالت‌های تربیتی آن از نگاه اسلام (آیات و روایات)، و با استفاده از روش تحلیل، تفسیر و استنتاج مورد بررسی و نقد بیرونی قرار گرفته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر