فلسفه علم روان شناسی (2271)
کد شناسه :3777
فلسفه علم روان شناسی (2271)
موجود نیست

در ترکیب عبارت «فلسفه علم روان‌شناسی»، فلسفه با یک علم در ارتباط قرار گرفته است. نویسنده کوشیده است نخست تصوری هرچند مقدماتی از فلسفه، علم و رابطه آنها ارائه دهد؛ سپس در خصوص فلسفه علم و فلسفه علم روان‌شناسی تعریفی ارائه کرده است. از آنجا که فلسفه علم، به طور عمده با سه مقوله موضوع علم، روش علم و هدف علم سروکار دارد، ساختار اصلی این اثر نیز با نظر به این سه مقوله در روان‌شناسی، به بررسی موضوع، روش و هدف علم روان‌شناسی اختصاص یافته است. فلسفه علم روان‌شناسی نشان می‌دهد که هیچ نظریه‌ای یارای آن را نداشته است که همه واقعیت روان انسان را بنمایاند. هر نظریه‌ای به هنگام ظهور، خیالی گرانمایه به ارمغان می‌آورد که در نگاه نخست بسیار نویدبخش است. با این حال، وقتی آن نظریه تحقق می‌یابد و در گستره واقعیت انسان قرار می‌گیرد، علاوه بر قوّت‌ها، کاستی‌هایش نیز نمایان می‌شود. مطالعه این اثر که حاصل سال‌ها تحقیق و تدریس نویسنده است علاوه بر دانشجویان رشته روان‌شناسی به سایر علاقه‌مندان به این حوزه نیز توصیه می‌شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر