آموزش و پرورش تطبیقی (407)
کد شناسه :3785
آموزش و پرورش تطبیقی (407)

فهرست :
-پیشگفتار
-بخش اول: اصول، مفاهیم و مسائل آموزش و پرورش تطبیقی
-بخش دوم: تاریخچه مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش
-بخش سوم: مفاهیم و روشهای نوین در مطالعات تطبیقی نظامهای آموزش و پرورش
-بخش چهارم: بررسی نظام آموزش و پرورش ژاپن
    -سخن پایانی: مسائل امروز آموزش و پرورش ژاپن
-بخش پنجم: بررسی نظام آموزش و پرورش انگلستان
  - سخن پایانی: مسائل امروز آموزش و پرورش انگلستان
-بخش ششم: بررسی و مقایسه وجوه تفاوت و تشابه نظامهای آموزشی ژاپن و انگلستان
-ضمایم: جداول آمار و اطلاعات مربوط به جنبه‌های مختلف آموزش و پرورش در ژاپن، انگلستان و چندین کشور جهان
-منابع و مآخذ
-واژه‌نامه 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر