تئوری های کلاینی از منظر معاصر
کد شناسه :3786
تئوری های کلاینی از منظر معاصر
موجود نیست

این کتاب شامل مقدمه‌ای بر مفاهیم عمدۀ روانکاوی در نظریۀ کلاینی است که با ایده‌های مفهوم‌پردازی شدۀ کلاین آغاز می‌شود و سپس به ایده‌های پیروان اصلی او بسط پیدا می‌کند. فصول این کتاب بر تکنیک بازی روانکاوانه، فانتزی های ناخودآگاه، وضعیت‌های پارانویید - اسکیزویید و افسرده‌وار، رشک و قدرشناسی، عقدۀ ادیپ، همانندسازی فرافکنانه، ابژه‌های درونی، نمادسازی، مدل‌های ذهن، دربرداشت و انتقال تمرکز دارد. این کتاب بر شفافیت و وضوح کلام تأکید دارد و با مثال‌های بالینی، مفاهیم اصلی را به خوبی نشان می‌دهد. فصول کتاب توسط روانکاوان برجستۀ زیر نگاشته شده است: دیوید بل، جیل بوزل، رونالد بریتون، کاتالینا برونستاین، مارکو چیسا، بتی جوزف، روث ربزمبرگ مالکوم، هانا سگال، الیزابت بت، اسپیلیوس، پریسیلیا راث و جین تمپرلی. این کتاب برای دانشجویان روان‌شناسی، روان‌پزشکی، روان‌درمانی و روانکاوی و همین طور متخصصینی که در پی بسط دانش خود هستند، مفید خواهد بود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر