الکترا در برابر ادیپ (درام رابطه ی مادر - دختری)
کد شناسه :3817
الکترا در برابر ادیپ (درام رابطه ی مادر - دختری)

مادر در زندگی هر زنی جایگاهی دائمی و مرکزی را به خود اختصاص داده است. نخستین رابطه‌ی عاشقانه‌ی دختران بیشتر رابطه‌ای همجنس‌گرایانه است تا دگرجنس‌گرایانه. هرچه باشد، اولین ابژه‌ی عشق آن‌ها، مادر، همجنس است. او کسی است که دختر در درجه‌ی اول با وی همانندسازی می‌کند. این دو عامل به‌طور مشترک وفاداری مضاعف دختر نسبت به مادر را تحمیل می‌کنند. علاوه بر این، واقعیت‌های بیولوژیکی انکارناپذیر باعث می‌شود فردیت و سکسوالیته‌ی دختر - اما نه هویت جنسی او - بیشتر از آنچه در مورد پسران رخ می‌دهد درگیر باشد. دختر در هر گامی که در مسیر رشد خود می‌نهد، بارها و بارها با مادر خویش همانند‌سازی می‌کند. به این معنی که با هر گام روبه‌جلو - مانند قاعدگی، بارداری، زایمان، یائسگی و پایان زندگی - او خطر سقوط دوباره به مادرش یا مقایسه‌های درونی با او را دارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر