درمان نگرانی (هفت اقدام برای آن که از نگرانی راحت شوید)
کد شناسه :3819
درمان نگرانی (هفت اقدام برای آن که از نگرانی راحت شوید)
موجود نیست

به ماهیت نگرانی خود پی ببر ید و انگاره نگرانی تان را تغییر دهید.
نگرانی مفید و نگرانی غیر مفید را از هم تمیز دهید.
زمان را در کنترل خود بگیرید، احساس اضطرار را از زندگی خود دور کنید.
به فرصت های جدید بیندیشید، به ترس از شکست فکر نکنید.
کتاب درمان نگرانی از آن همه است، چه آن هایی که همیشه نگران و مضطرب هستند و چه آن هایی که گهگاه مضطرب میشوند. زمان آن رسیده که از روش های رهگشای این کتاب برای رسیدن به زندگی سالم تر و موفق تری که شایسته آن هستید استفاده کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر