مدیر الهام بخش
کد شناسه :3823
مدیر الهام بخش
موجود نیست

باب سالو معتقد است بیشتر مطالب این کتاب با عقل متعارف در تضاد است، زیرا ما را به چالش می کشد و حتا از ما می خواهد خود را به چالش بکشیم.
او می گوید اگر الهام بخش کارمندان باشید، زندگیشان بامعناتر و لذتبخش تر می شود و شرکتتان در عرصه رقابت امتیازی مهم کسب می کند.
اگر قصد دارید به مدیری الهام بخش تبدیل شوید که به کارکنانش کمک می کند لذت را در کار باکیفیت پیدا کنند، این کتاب مناسب شماست. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر