کبودی های پنهان
کد شناسه :3843
کبودی های پنهان
موجود نیست

ریچل لوئیز اسنایدر، روزنامه نگار در کبودی های پنهان، این گزارش فوری و همه جانبه از مقیاس خشونت خانگی در کشور ما را پیرامون داستانهای کلیدی که افسانه های رایج را منعکس می کند-که اگر اوضاع به اندازه کافی بد بود، قربانیان فقط ترک می کردند؛ اینکه یک فرد خشن نمی تواند خشونت طلب شود. این سرپناه پاسخ کافی است. که خشونت در داخل خانه از سایر انواع خشونت مانند تیراندازی دسته جمعی، خشونت گروهی و تجاوز جنسی جدا است. اسنایدر از طریق داستان های قربانیان، مجرمان، نیروهای انتظامی و جنبش های اصلاحی از سراسر کشور، نه تنها گوشه های تاریک خشونت خصوصی، بلکه پیامدهای وسیع آن را برای جامعه و آنچه که برای مقابله واقعی با آن لازم است، بررسی می کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر