ارتباط / از دلبستگی تا بیناذهنیت
کد شناسه :3850
ارتباط / از دلبستگی تا بیناذهنیت
موجود نیست

میچل در این کتاب همۀ اهتمامش را به کار گرفته تا نظریات روانکاوانه را رهگیری کند و آن ها را به تکوین نظرگاه ارتباطی پیوند بزند.
نگاه ارتباطی به ذهن در بافت سنت روانکاوانه استقرار یافته و از قِبَل آن، رویکردی بسیار رضایت بخش و یکپارچه نگر رشد کرده است
که برای سایر رویکردها نیز جالب توجه و روشنگر بوده است.
نتیجۀ چنین کوششی یک نظریه روانکاوانه نوین و نافذ برای قرن ۲۱ است.
کتاب ارتباط دستاورد برجسته تفکری خلاق است که بایستی توسط همه بالینگرانِ پویشی که دغدغدۀ رابطه مندی انسان را دارند مطالعه شود.»
دکتر پیتر فونگی، استاد روانکاوی (مرتبۀ یادبود فروید)، کالج دانشگاهی لندن

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر