الفبای ذهن آگاهی
کد شناسه :3853
الفبای ذهن آگاهی
موجود نیست

ذهن آگاهی، که به آگاهی از لحظه حال نیز معروف است، درباره ی تمرکز بر روی این جا و اینک است و نیز رها کردن افکار و قضاوت ها.
زندگی های مدرن و امروزی ما پر از چیزهایی هستند که توجه مان را می طلبند: فهرست کارهایی که باید انجام دهیم، جواب دادن به پیام ها، پر کردن فرم ها، پرداخت قبض ها، تحویل کارها در موعد مقرر، دیدن افراد، سیر کردن عائله.
از همین رو، به راحتی ممکن است احساس سردرگمی بکنیم و مراقبت از خودمان را به دست فراموشی بسپاریم. ذهن آگاهی درباره ی برگرداندن خودمان از نشخوار ذهنی درباره ی آینده یا نگرانی هایی که انرژی مان را تحلیل می برند به تجربه ی لحظه ی حال به صورت پرو پیمان و کامل است، بدون تحلیل آگاهانه و... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر