وفاداری مه آلود (نظریه و کاربست درمان در روابط فرازناشویی)
کد شناسه :3870
وفاداری مه آلود (نظریه و کاربست درمان در روابط فرازناشویی)

وفاداری مه آلود کتاب جامعی در خصوص روابط فرازناشویی است.این کتاب مشتمل بر چهارده فصل است که از مبحث تعهد زناشویی آغاز و به بررسی مسائل مرتبط با جنسیت و قدرت پایان می یابد. نویسندگان درهر فصل به شیوه ای دقیق و به تفضیل ابعاد متعدد خیانت را توصیف،تحلیل و تبیین می کنند. بررسی عوامل درون فردی،بین فردی و بافتی،ارتباط فرازناشویی و پیامدهای آن با ذکر مستندات پژوهشی در کشورهای غربی و ایران با بصیرتی ستودنی شرح داده شده است. کاربرد رویکردهای درمانی(سیستمی،تلفیقی،عدالت ارتباطی، شناختی رفتاری) و ملاحظات ضروری که بایستی درمانگر به آن توجه داشته باشد و ذکر موارد واقعی از جمله موضوعات کتاب می باشد. با توجه به اهمیت حفظ استحکام خانواده و اینکه معمولا 50 درصد موارد خیانت ، منجر به طلاق و دردهای عاطفی ناشی از آن می گردد، مطالعه این اثربرای روانپزشکان، روان شناسان، مددکاران، مشاوران و به طور کلی زوج درمانگرها بسیار مفید و ضروری خواهد بود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر