مدیریت خشم (چگونه خشم یا عصبانیت خود را مدیریت کنیم )
کد شناسه :3902
مدیریت خشم (چگونه خشم یا عصبانیت خود را مدیریت کنیم )
موجود نیست

اگر نگاهی به خودمان و اطرافیان‌ مان بیندازیم، درمی ‌یابیم که در طول یک روز معمولی کسی نیست که خشم را در چارچوب زندگی اجتماعی تجربه نکند. ارتباط با دیگران چه در قالب دوستی، ازدواج و خانواده، چه در محیط های شغلی، یا آموزشی مثل مدرسه و دانشگاه اغلب همراه با احساساتی مثل خشم و دیگر هیجان‌هاست. ارتباط‌هایی از این دست می ‌توانند زمینه ‌ی رشد و بالندگی ما را ایجاد کنند. اما وقتی همین روابط آمیخته با هیجان ‌هایی مثل خشم می ‌شوند، و از آن جایی که اغلب ما قادر به مدیریت خشم خود به شیوه‌ های مناسب نیستیم دست به واکنش‌ هایی مثل پرخاشگری می زنیم و روابط خود با دیگران را تخریب می ‌کنیم. بنابراین خشمی که خود ناشی از ناکامی در اهداف ماست، تبدیل به عاملی برای احساس ناکامی بیشتر می ‌شود.
از این‌ رو عمده ترین دلایلی که برای نوشتن این کتاب وجود دارد عدم شناخت کافی از هیجانی طبیعی به نام خشم و عدم برخورداری از روش های مناسب یا حتی اطلاعی از وجود روش‌ های سازگارانه برای کنار آمدن با این هیجان است. در نتیجه خواننده این کتاب بعد از مطالعه ‌ی آن می ‌تواند بین احساس خشم خود و سایر احساساتش تفاوت و تمایز قائل شود و با روش‌ هایی سازنده که به وی کمک می کنند از رفتارهای مخرب حین خشم پرهیز کند، آشنا می ‌شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر