به راستی فروید چه گفت
کد شناسه :398
به راستی فروید چه گفت
موجود نیست

با مطالعه اثر پیش رو می توان با ،فروید، پدر روان کاوی، آشنایی بیشتری پیدا کرد، تجربیات او را دریافت و از اندیشه و تفکرش بیشتر آگاه گشت. در مجموعه حاضر سیر رشد نظریات فروید مشخص می گردد، نقاط مبهم آن مطرح و سپس شرح داده می شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر