52 هفته رفتار درمانی عقلانی هیجانی | کتاب کار مراجعان | دانشجویان | گروه ها و شما
کد شناسه :401
52 هفته رفتار درمانی عقلانی هیجانی | کتاب کار مراجعان | دانشجویان | گروه ها و شما
موجود نیست

رفتار درمانی عقلانی هیجانی یک نظام فلسفی و درمانی است که توسط دکتر آلبرت الیس رشد و پرورش یافت. رفتار درمانی عقلانی هیجانی روشی است که برای ما روشن می سازد چگونه بی دلیل خود را آزار می دهیم و می آموزد خودمان سرنوشت هیجانی خودرا می سازیم و مسئول طرز فکر، احساس و رفتارمان هستیم. نویسنده در کتاب خود با ارائه تمرین های آسان و عملی، اصول زیبای رفتار درمانی عقلانی هیجانی را به زندگی و افکار خواننده تزریق می کند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر