تظاهرات روان شناختی بیماری های جسمانی
کد شناسه :3950
تظاهرات روان شناختی بیماری های جسمانی

آیا لازم است روان‌درمانگران با بیماری‌های پزشکی و اختلالات طبی آشنایی کلی داشته باشند؟ بله. در مواردی تظاهر اولیه بیماری‌های جدی پزشکی با علایم روان‌شناسی است. مثلاً ممکن است بیماری که به دلیل افسردگی و کمبود انرژی و انگیزه مراجعه کرده است دچار کم‌کاری تیرویید باشد. در مواردی نادر ممکن است پشت یک افسردگی شدید و غیر قابل توجیه یک سرطان لوزالعمده پنهان باشد و یا نارسایی قلبی خود را به صورت حملات پانیک نشان دهد. منطقی است که داشتن یک بیماری جدی، باعث ایجاد اختلالات روان‌شناختی از جمله اضطراب یا افسردگی شود. با این حال گاهی "قبل" از تشخیص بیماری‌های جسمی و مطلع شدن بیمار، تظاهرات روان‌شناختی ناشی از آن‌ها پدیدار می‌شوند. مهمترین بیماری‌های پزشکی که ممکن است به این صورت تظاهر کنند موضوع این کتاب را تشکیل می‌دهند. در این موارد ممکن است نشانه‌های روان‌شناختی منجر به تشخیص غلط شده و بیماری‌های جسمانی نادیده گرفته شده یا بسیار دیر تشخیص داده شوند و گاهاً فرصت درمان و بهبودیِ بیمار به تعویق بیفتد و یا کاملاً از دست برود. لذا اولین اقدام در برخورد با علایم روان‌شناختی، اخذ یک شرح حال و بررسی دقیق جسمی - روان‌شناختی و نهایتاً کنار گذاشتن بیماری‌های جسمانی احتمالی می‌باشد. در این کتاب بیماری‌های جسمانی که ممکن است تظاهرات روان‌شناختی داشته باشند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر