جستارهایی درباره تکوین بیماری های روانی
کد شناسه :3957
جستارهایی درباره تکوین بیماری های روانی

کتاب جستارهایی درباره تکوین بیماری های روانی، چهارمین جلد از مجموعه دفترهای فرویدی به قلم زیگموند فروید، ترجمه ی مهدی حبیب زاده و چاپ انتشارات نگاه است.
کتاب حاضر شامل جستارهایی درباره تکوین بیماری های روانی و گزیده ای از نوشته های بالینی روانکاوی زیگموند فروید، بنیانگذار دانش روانکاوی، درباره نِوروزها و به طور عمده هیستری و نِوروز وسواس است که بخشی از مسیر کلی تاریخ روانکاوی را به تصویر می کشند.
در این کتاب مکانیسم روانی پدیده های هیستریک بررسی شده، مکانیسم روانی و سبب شناسی وسواس ها و ترس های مرضی مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین تبیینی از سمپتوم های بیماران عصبی، منشأ فکرهای آسیب شناسانه و سایکوز توهمی ارائه شده است.
علاوه بر آن در کتاب پیش رو، نوروسایکوزهای دفاعی، پیوندهای علمی مهم فانتزی های هیستریک با سمپتوم های نوروتیک و سرشت دوجنس خواهانه ی آنها، رابطه ی منش برخی افراد با اروتیسم مقعدی، تغییرات موثر بر بروز یک بیماری نوروتیک و عوامل تسریع کننده ی آن ها، بنیان های تعیین نحوه ی انتخاب نِوروز که ماهیتا از جنس استعدادهای مزاجی اند و همچنین سامان یابی تناسلیِ لیبدو در خردسالی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر