فنون ضروری مشاوره (45 فنی که هر مشاوری باید بداند)
کد شناسه :3973
فنون ضروری مشاوره (45 فنی که هر مشاوری باید بداند)

این کتاب یک راهنمای کاربردی در مورد فنون و مهارت‌های ضروری در مشاوره و روان‌درمانی است. کتابی خلاصه و درعین‌حال کامل، شامل چهل‌و‌پنج فنی که هر مشاوری باید بداند. کتاب به‌گونه‌ای نگاشته شده است تا دانشجویان در طی آموزش حرفه‌ای خود با ایده‌های به‌کارگیری درست فنون نظریه محور در مشاوره و روان‌درمانی آشنا شوند. در روند توصیفی کتاب، مفهوم‌سازی هر فن با بررسی ریشه‌های نظری آن آغاز می‌شود، در پی آن یک دستور عمل گام‌به‌گام برای اجرای فن، با فرصت‌هایی برای کاربرد آن به اوج می‌رسد. مثا‌ل‌های موردی، مفاهیم چندفرهنگی، و پژوهش‌های مبتنی بر نتیجه و بازده درمان نیز کاربرد واقعی این فنون را اثبات می‌کند. کتاب به شما آموزش می دهد چگونه می توانید از فنون نظریه محور در عمل مشاوره استفاده کنید. این منبع ضروری به شما کمک می کند خدمات مشاوره ای و روان درمانی خود را به مراجعینی از هر زمینه و مشکل ارائه کنید. پس از یادگیری این فنون، شما می توانید با به کارگیری هر فن به ایجاد تغییر مثبت در زندگی مراجعین و دست یابی آنان به هدف هایشان کمک کنید. ما مترجمان مطمئن هستیم، دانشجویان رشته های روان شناسی، مشاوره و مددکاری این فنون ضروری را جالب و کاربردی خواهند یافت و حرفه ای ها از مبتدی تا با تجربه، از هر فن با توجه به زمینه و مشکل خاص استفاده خواهند کرد.
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر