مشکل همیشه افسردگی نیست (کاربرد مثلث تغییر در گوش دادن به تن، کشف احساسات و پیوند با اصل خود)
کد شناسه :405
مشکل همیشه افسردگی نیست (کاربرد مثلث تغییر در گوش دادن به تن، کشف احساسات و پیوند با اصل خود)

با مطالعه ی کتاب حاضر به شناخت بهتری از احساسات و هیجانات خود دست می یابید و با شیوه ای سازنده با انسانهای دیگر ارتباط برقرار می کنید. این اثر به شما کمک می کند تا یکدیگر را بفهمید و به امنیت و آرامش درونی و صلح بیرونی برسید. با مطالعه ی کتاب شما گام بلندی در مسیر تغییر خود برمیدارید، تغییری که یک نیاز اساسی برای رشد و بهبودی است. در این اثر با مثلث تغییر آشنا می شوید و در تماس با هیجان اصلی قرار می گیرید تا مرزهای دفاعی تان را پایین بیاورید و اطمینان و آرامش ذهنی پیدا کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر