تغییر نگرش تغییر زندگی
کد شناسه :3976
تغییر نگرش تغییر زندگی
موجود نیست

آیا داشتن نگرش مثبت اساسا خوب است؟ آیا تغییر، به طورکلی برای زندگی ما مفید است؟ آیا تنها با صرف داشتن نگرش مثبت می‌توان به موفقیت دست‌یافت؟ چرا مردمان در برابر تغییر مقاومت نشان می‌دهند؟ تغییردرونی است یا بیرونی؟ چگونه می‌توان همچون افراد مشهور و شناخته شده به نحوی زندگی کرد که بتوان موانع رسیدن به موفقیت را کنارزد و پیروز شد؟
همۀ این سوالات و سوالات دیگری که ممکن است درارتباط با نگرش، ذهن تان را درگیرکرده باشد در این کتاب به زبانی ساده پاسخ داده شده است.
کتاب حاضر قصد ندارد به دروغ، شما را با این عبارت فریب دهد که “نگرش، تنها عامل رسیدن به موفقیت است”، بلکه هدف کتاب حاضراین است که با ذکرداستان واقعی زندگی افرادی که با تغییر نگرش، بر زندگی خود و بسیاری از مردم تاثیرگذاربوده‌اند، به زبانی ساده به شما نشان دهد “نگرش، عامل متحول کننده زندگی است” و  در درک چگونگی شکل‌گیری نگرش، زمان های تاثیرگذاری و بی‌تاثیربودن آن یاری می رساند. همچنین دراین کتاب نشان داده خواهد شد که چگونه نگرش تان را به با ارزش ترین دارایی خود درزندگی تبدیل کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر