مصاحبه بالینی ساختاریافته برای مدل جایگزین اختلالات شخصیت SCID-5-AMPD سه جلدی
کد شناسه :3986
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای مدل جایگزین اختلالات شخصیت SCID-5-AMPD سه جلدی

مصاحبه  بالینی ساختار یافته برای مدل جایگزین اختلالات شخصیت DSM-5 (SCID-5- AMPD)، یک  مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته است که مصاحبه گر  را در جهت دستیابی به یک  ارزیابی روشن از مولفه های تعیین کننده آسیب شناسی شخصیت، آنگونه که در مدل جایگزین DSM-5 ارائه شده است. هدایت می کند. شکل چند بخشی(چند جلدی) SCID-5- AMPD  به پژوهشگر یا متخصص بالینی این امکان را می دهد تا بتواند بر جنبه های مورد علاقه خود در مدل جایگزین تمرکز کند.
جلد۱: مصاحبه بالینی ساختاریافته برای مقیاس سطح عملکرد شخصیت با استفاده از مقیاس سطح عملکرد شخصیت، به ارزیابی ابعادی عملکرد خود و عملکرد میان فردی اختصاص یافته است. جلد۱ هم یک نمره عملکرد کلی و هم یک ارزیابی مفصل ابتکاری از هر چهار حوزه عملکرد(هویت، خود جهت مندی، همدلی و صمیمیت) و زیرحوزه های مرتبط با هرکدام از آنها را به دست می دهد.
جلد ۱ می تواند مستقلا و یا  همراه با هر یک از مجلدات زیر از مدل جایگزین مورد استفاده قرار گیرد.
جلد ۲ به شیوه ای ابعادی هر کدام از پنج حوزه صفات آسیب شناختی شخصیت  و ۲۵ جنبه صفت مرتبط با هر کدام از آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد.
جلد ۳ در بردارنده یک ارزیابی جامع از هر شش اختلال شخصیت معین. در مدل جایگزین  و همچنین  اختلال ـ صفت شخصیت معین است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر