هشت قرار عاشقانه (گفت و گوهایی ضروری برای عشقی ابدی)
کد شناسه :3995
هشت قرار عاشقانه (گفت و گوهایی ضروری برای عشقی ابدی)

همه ما گاهی اشتباه میکنیم و در ارتباطات دچار بدفهمی میشویم، آن جاست که ترمیم رابطه اهمیت پیدا می.کند اگر در برقراری ارتباط انتظار هیچ اشتباهی را نداشته باشیم، مانند این است که هر وقت به توپ گلف ضربه میزنیم انتظار داشته باشیم داخل سوراخ بیفتد. اینگونه نیست که در روابط شاد هیچ دعوایی بین دو طرف رخ ندهد بلکه در این نوع روابط زوجها پیشامدهای تأسف بار را بازسازی میکنند و هر روز با هم در پیوند و تماس اند. گاتمن ها حدود 35 سال روی برقراری صلح در خانهها و کمک به زوجها برای اقدامات بهتر در تعارضهایشان کار کرده اند. کتاب هشت قرار عاشقانه آخرین اثر آنهاست. مؤلفان این کتاب بعد از سالها پژوهش در این حوزه به هشت موضوع مهم در گفت وگوی زوجها دست یافته اند که صحبت درمورد آنها برای خلق عشقی ابدی ضروری است.
این کتاب کمکمان میکند :
دوستان بهتر و صمیمیتری با یکدیگر باشیم.
با آغوشی باز به استقبال تعارضها و تفاوت هایمان برویم .
براساس ارزشها و رؤیاهایمان معنایی مشترک بسازیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر